Обавештења

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНAТА НА ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СА ОЦЕНАМА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У 1. РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

Списак пријављених кандидата на конкурс за упис студенaта на основне и интегрисане академске студије са оценама из средње школе у 1. року школске 2021/2022.године

 

Основне академске студије

:: АГРОЕКОНОМСКИ

:: АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

:: ВОЋАРСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

:: ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

:: ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

:: ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

:: РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

:: УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА

:: ФИТОМЕДИЦИНА

Интегрисане студије

:: ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

Категорија: 
Serbian

Pages