Обавештења

АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

МАСТЕР РАДОВИ

Војновић Ђорђе
Студијски програм: Гајење њивских биљака
Тема МАСТЕР рада: Принос и квалитет зачинске паприке у зависности од начина исхранe
Ментор: Проф. др Жарко М. Илин
Преузми :  Принос и квалитет зачинске паприке у зависности од начина исхранe

Грубач Милица
Студијски програм: Пејзажне архитектура
Тема МАСТЕР рада: Биоеколошка анализа дендрофлоре на зеленим површинама града Врбаса
Ментор: Проф. др Саша Орловић
Преузми :  Биоеколошка анализа дендрофлоре на зеленим површинама града Врбаса

Ђорђевић Сара
Студијски програм: Пејзажне архитектура
Тема МАСТЕР рада: Предеоно-еколошке трансформације руралних делова Новог Сада
Ментор: Доц. др Ивана Сентић
Преузми :  Предеоно-еколошке трансформације руралних делова Новог Сада

Кокановић Драгана
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе
Тема МАСТЕР рада: Банка семена корова у семеништу и растилу леске
Ментор: Проф. др Сандра Бијелић
Преузми :  Банка семена корова у семеништу и растилу леске

Жутић Милица
Студијски програм: Пејзажне архитектура
Тема МАСТЕР рада: Фенотипски диверзитет аутохтоних екотипова Шљиве
Ментор: Проф. др Мирјана Љубојевић
Преузми :  Фенотипски диверзитет аутохтоних екотипова Шљиве

Категорија: 
Serbian

Pages