Јавни увид: дипломски радови иас вм и мастер радови

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

Жижин Зоран
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Анестезиолошки протоколи приликом извођења царског реза код оваца
Ментор: Доц. др Јован Спасојевић
Датум: 05.06.2023.
Преузми :  Анестезиолошки протоколи приликом извођења царског реза код оваца

МАСТЕР РАДОВИ

 

Колбас Николина
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Примена мечје леске (corylus colurna L.) у дрворедима у Новом Саду
Ментор: Проф. др. Мирјана Љубојевић
Преузми :  Примена мечје леске (corylus colurna L.) у дрворедима у Новом Саду

Миличић Стефан
Студијски програм: Земљиште, биљка и генетика
Тема МАСТЕР рада: Фенотипска варијабилност агроморфолошких особина и приноса семенске пшенице
Ментор: доц. др Велимир Младенов
Преузми :  Фенотипска варијабилност агроморфолошких особина и приноса семенске пшенице

Шиљеговић Сара
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Утицај типова хране за ларве на могућност масовног гајења азијског тиграстог комарца
Ментор: Доц. др. Михаела Кавран
Преузми :  Утицај типова хране за ларве на могућност масовног гајења азијског тиграстог комарца

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ

Недић-Бијелић Душица
Студијски програм: Специјалистичке академске студије Ветеринарске медицине
Тема МАСТЕР рада: Приказ хируршких техника кастрације паса у зависности од пресумптивне дијагнозе
Ментор: Доц. др. Јован Спасојевић
Преузми :  Приказ хируршких техника кастрације паса у зависности од пресумптивне дијагнозе

Категорија: 
Serbian