Весна О. Родић

Контакт: 

rodicv@polj.uns.ac.rs
тел.: +381.21.48.53.313; Фаx: +381.21.63.50.822;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: