Даница Главаш – Трбић

Контакт: 

danicagt@polj.uns.ac.rs
+381 21 4853 508

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: