Мирјана Ж. Лукач Булатовић

Контакт: 

lmirjana@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-331; Фаx +381-21-6350-822;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: