Марица Петровић || Marica Petrović

Контакт: 

e-mail:maricam@polj.uns.ac.rs
Telefon:+381 21 4853 270

Картон научног радника:: 

APV-2491

Департман за економику пољопривреде и социологију села: