Александар Јагровић

Контакт: 

alexjagrovic@yahoo.com
тел.:+381-21-485-3506;

Департман за економику пољопривреде и социологију села: