Недељко Тица || Nedeljko Tica

Контакт: 

tica@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853 -384;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: