Вељко Вукоје || Veljko Vukoje

Контакт: 

vukoje@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-397;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: