Јелена Деспотовић || Jelena Despotović

Контакт: 

jelenak@polj.uns.ac.rs
+381 21 4853 420

Картон научног радника:: 

APV 4846

Департман за економику пољопривреде и социологију села: