Радојевић Вук

Контакт: 

rvuk@polj.uns.ac.rs

тел.: +381-21-4853-420;

Департман за економику пољопривреде и социологију села: