Тихомир Зорановић || Tihomir Zoranović

Контакт: 

tihomir@polj.uns.ac.rs

тел.: +381-21-4853-231;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: