Тихомир Зорановић

Контакт: 

тел.: +381-21-4853-231;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: