Мирела Томаш Симин || Mirela Tomaš Simin

Контакт: 

mirelat@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-485-3514;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: