Наташа Вукелић || Nataša Vukelić

Контакт: 

vukelicn@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-485-3392;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: