Владислав Зекић || Vladislav Zekić

Контакт: 

zekic@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-510;

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: