Тодор Ђ. Марковић

Контакт: 

тел.: +381 21 485 3419;
todor.markovic@polj.edu.rs

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: