Јанко Веселиновић || Janko Veselinović

Контакт: 

janko.veselinovic@polj.uns.ac.rs

тел.: +381-21-4853-378

Картон научног радника:: 
Департман за економику пољопривреде и социологију села: