ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Бајић Ивана
Студијски програм: Гајење њивских биљака - Наводњавање пољопривредних усева
Тема МАСТЕР рада:  Утицај наводњавања на евапотранспирацију и принос Кукуруза
Ментор: Проф. Др Боривој Пејић
Преузми :  Утицај наводњавања на евапотранспирацију и принос Кукуруза

Кулачанин Дијана
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада:  Помолошке карактеристике и полифенолни профил сорти и селекција ораха
Ментор: Проф. Др Сандра Бијелић
Преузми :  Помолошке карактеристике и полифенолни профил сорти и селекција ораха

Кешељ Крстан
Студијски програм: Пољопривредна техника
Тема МАСТЕР рада:  Конвективно сушење малине применом различитих предтретмана
Ментор: Доц. др Иван Павков
Преузми : Конвективно сушење малине применом различитих предтретмана

Јапунџић Никола
Студијски програм: Пољопривредна техника
Тема МАСТЕР рада:  Виртуелна и проширена реалност у агроиндустрији
Ментор: Доц. др Владимир Бугарски
Преузми : Виртуелна и проширена реалност у агроиндустрији

Ђанић Соња
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада:  Фузариозна трулеж ускладиштених плодова јабуке
Ментор: доц. др Мила Граховац
Преузми :  Фузариозна трулеж ускладиштених плодова јабуке

Матић Слађана
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада:  Коровска флора ратарских усева на локалитетима бачки маглић и бачка паланка
Ментор: Проф. др Бојан Константиновић
Преузми :  Коровска флора ратарских усева на локалитетима бачки маглић и бачка паланка

Мјеримачка Јована
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада:  Економски аспекти пословања малих породичних винарија у бачкој
Ментор: доц.др Драган Милић
Преузми :  Економски аспекти пословања малих породичних винарија у бачкој

Милошев Сања
Студијски програм: Генетика, оплемењивање биљака и семенарство
Тема МАСТЕР рада:  Коришћење генетичких ресурса традиционалних сорти винове лозе
Ментор: Проф. Др Софија Петровић
Преузми :  Коришћење генетичких ресурса традиционалних сорти винове лозе

Тешић Радојко
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада:  Хемијско сузбијање корова у производњи кукуруза и економска оправданост
Ментор: Проф. Др Маја Меселџија
Преузми :  Хемијско сузбијање корова у производњи кукуруза и економска оправданост

Ковач Клаудија
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада:  Реакција oдабраних генотипова сунцокрета на напад воловода (Orobanche cumana Wallr.)
Ментор: Проф. Др Стеван Маширевић
Преузми :  Реакција oдабраних генотипова сунцокрета на напад воловода (Orobanche cumana Wallr.)

Зорић Мартина
Студијски програм: Хортикултура
Тема МАСТЕР рада:  Ревитализација зелене површине вртића „Бубамара” у Новом Саду
Ментор: Проф. Др Стеван Маширевић
Преузми :  Ревитализација зелене површине вртића „Бубамара” у Новом Саду

Субашић Андреа
Студијски програм: Органска пољопривреда
Тема МАСТЕР рада:  Ефикасност гајења здружених и чистих усева мркве и црног лука у органској производњи
Ментор: доц. др Срђан Шеремешић
Преузми :  Ефикасност гајења здружених и чистих усева мркве и црног лука у органској производњи

Ухларик Ана
Студијски програм: Пољопривредна техника
Тема МАСТЕР рада:  Технологија сетве пилираног семена семенске Луцерке
Ментор: Проф. Др Јан Туран
Преузми :  Технологија сетве пилираног семена семенске Луцерке

Категорија: 
Serbian