ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Serbian

Брзаковић Немања
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада:  Приме фунгицида у заштити салате од проузроковача пламењаче (Bremia lactucae Regel)и сиве трулежи (Botrytis cinerea Pers.:Fr.)
Ментор: доц. др Славица Вуковић
Преузми :  Приме фунгицида у заштити салате од проузроковача пламењаче (Bremia lactucae Regel)и сиве трулежи (Botrytis cinerea Pers.:Fr.)

Ђорђевић Јадранка
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада:  Форензичко испитивање уједа паса
Ментор: доц. др Ненад Стојанац
Преузми :  Форензичко испитивање уједа паса

Нађ Ливија
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада:  Утицај различитих начина обраде земљишта на коровску вегетацију
Ментор: доц. др Бојан Константиновић
Преузми :  Утицај различитих начина обраде земљишта на коровску вегетацију

Вучичевић Весна
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада:  Рачуноводствено обухватање биолошке имовине у пољопривредним предузећима
Ментор: Проф. др Вељко Вукоје
Преузми :   Рачуноводствено обухватање биолошке имовине у пољопривредним предузећима

Чаленић Љубомир
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада:  Примена обојеног размаза крви, густе капи, и Buffy Coat у дијагностици векторских преносивих обољења паса
Ментор: Проф. др Александар Поткоњак
Преузми :  Примена обојеног размаза крви, густе капи, и Buffy Coat у дијагностици векторских преносивих обољења паса

Носал Кристина
Студијски програм: Воћарство и виноградарство
Тема МАСТЕР рада:  Ревитализација огледног воћњака у пољопривредној школи у Бачу
Ментор: Проф. др Сандра Бијелић
Преузми :  Ревитализација огледног воћњака у пољопривредној школи у Бачу

Мартић Стефан
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада:  Значај традиционалних објеката за смештај туриста у руралном туризму на територији аутономне покрајине Војводине
Ментор: Проф. др Зоран Његован
Преузми :  Значај традиционалних објеката за смештај туриста у руралном туризму на територији аутономне покрајине Војводине