Ђорђе Б. Крстић

Контакт: 

djordjek@polj.uns.ac.rs 
тел.+381-21-485-3449;

Картон научног радника:: 
Департман за ратарство и повртарство: