Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Драгана Латковић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Маја С. Манојловић
Јан Ј. Боћански
Љиљана М. Нешић
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац
Борис М. Поповић
Белић Миливој
Жарко М. Илин
Љиљана М. Николић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
ДОЦЕНТИ
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
Ксенија Мачкић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
АСИСТЕНТИ
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро
Борис Адамовић
Светлана Вујић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Перо Ј. Ерић
Богдановић Даринка
Милан Т. Поповић
Бранко Ј. Маринковић
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер