Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Софија Р. Петровић
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Јован Ж. Црнобарац
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
Жарко М. Илин
Љиљана М. Николић
Маја С. Манојловић
Јан Ј. Боћански
Љиљана М. Нешић
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Арсенић Илија
ДОЦЕНТИ
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Светлана Вујић
Ксенија Мачкић
Ружица Ждеро
АСИСТЕНТИ
Борис Адамовић
Милена Даничић
Бојан Војнов
Бојана Благојевић
Јелена Висковић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Белић Миливој
Дубравка И. Штајнер
Перо Ј. Ерић
Богдановић Даринка
Милан Т. Поповић
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић