Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Жарко М. Илин
Љиљана М. Николић
Маја С. Манојловић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Јован Ж. Црнобарац
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Ранко Р. Чабиловски
Јована Т. Шућур Елез
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
ДОЦЕНТИ
Ксенија Мачкић
Ружица Ждеро Павловић
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Светлана Вујић
АСИСТЕНТИ
Бојан Војнов
Бојана Благојевић
Јелена Висковић
Драган Радовановић
Борис Адамовић
Милена Даничић
Ђорђе Војновић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Љиљана М. Нешић
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Миодраг Д. Димитријевић
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Белић Миливој
Дубравка И. Штајнер
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Данило Бегић