Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Љиљана М. Николић || Ljiljana M. Nikolić
Жарко М. Илин || Žarko M. Ilin
Маја С. Манојловић || Maja S. Manojlović
Шеремешић И. Срђан || Šeremešić I. Srđan
Боривој С. Пејић || Borivoj S. Pejić
Ђорђе Р. Маленчић || Đorđe R. Malenčić
Симонида С. Ђурић || Simonida S. Đurić
Бранислава Лалић || Branislava Lalić
Арсенић Илија || Arsenić Ilija
Ивана В. Максимовић || Ivana V. Maksimović
Софија Р. Петровић || Sofija R. Petrović
Дејана М. Џигурски || Dejana M. Džigurski
Бранко Т. Ћупина || Branko T. Ćupina
Бранка Б. Љевнаић – Машић || Branka B. Ljevnaić – Mašić
Драгана С. Латковић || Dragana S. Latković
Јован Ж. Црнобарац || Jovan Ž. Crnobarac
Борис М. Поповић || Boris M. Popović
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Владимир И. Ћирић || Vladimir I. Ćirić
Марина И. Путник – Делић || Marina I. Putnik – Delić
Ђорђе Б. Крстић || Đorđe B. Krstić
Тимеа Хајнал Јафари || Timea Hajnal Jafari
Горан П. Јаћимовић || Goran P. Jaćimović
Ксенија Мачкић || Ksenija Mačkić
Дејан М. Првуловић || Dejan M. Prvulović
Борислав Бањац || Borislav Banjac
Велимир Младенов || Velimir Mladenov
Ранко Р. Чабиловски || Ranko R. Čabilovski
Јована Т. Шућур Елез || Jovana T. Šućur Elez
ДОЦЕНТИ
Светлана Вујић || Svetlana Vujić
Клара Петковић || Klara Petković
Бојана Благојевић || Bojana Blagojević
Ружица Ждеро Павловић || Ružica Ždero Pavlović
Драгана Стаменов || Dragana Stamenov
АСИСТЕНТИ
Ђорђе Војновић || Đorđe Vojnović
Бојан Војнов || Bojan Vojnov
Јелена Висковић || Jelena Visković
Борис Адамовић || Boris Adamović
Драган Радовановић || Dragan Radovanović
Милена Даничић || Milena Daničić
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Белић Миливој
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Миодраг Д. Димитријевић
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Алекса Кнежевић
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић