Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Драгана С. Латковић
Јован Ж. Црнобарац
Борис М. Поповић
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Шеремешић И. Срђан
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Арсенић Илија
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
Бранка Б. Љевнаић – Машић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Ђорђе Б. Крстић
Тимеа Хајнал Јафари
Горан П. Јаћимовић
Ксенија Мачкић
Дејан М. Првуловић
Борислав Бањац
Ранко Р. Чабиловски
Јована Т. Шућур Елез
ДОЦЕНТИ
Светлана Вујић
Клара Петковић
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро Павловић
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
АСИСТЕНТИ
Драган Радовановић
Борис Адамовић
Милена Даничић
Ђорђе Војновић
Бојан Војнов
Јелена Висковић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Белић Миливој
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Миодраг Д. Димитријевић
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић