Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Боривој С. Пејић || Borivoj S. Pejić
Горан П. Јаћимовић || Goran P. Jaćimović
Ђорђе Р. Маленчић || Đorđe R. Malenčić
Симонида С. Ђурић || Simonida S. Đurić
Бранислава Лалић || Branislava Lalić
Арсенић Илија || Arsenić Ilija
Ивана В. Максимовић || Ivana V. Maksimović
Софија Р. Петровић || Sofija R. Petrović
Дејана М. Џигурски || Dejana M. Džigurski
Бранко Т. Ћупина || Branko T. Ćupina
Бранка Б. Љевнаић – Машић || Branka B. Ljevnaić – Mašić
Драгана С. Латковић || Dragana S. Latković
Борис М. Поповић || Boris M. Popović
Љиљана М. Николић || Ljiljana M. Nikolić
Жарко М. Илин || Žarko M. Ilin
Ђорђе Б. Крстић || Đorđe B. Krstić
Маја С. Манојловић || Maja S. Manojlović
Шеремешић И. Срђан || Šeremešić I. Srđan
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Ксенија Мачкић || Ksenija Mačkić
Дејан М. Првуловић || Dejan M. Prvulović
Борислав Бањац || Borislav Banjac
Велимир Младенов || Velimir Mladenov
Ранко Р. Чабиловски || Ranko R. Čabilovski
Јована Т. Шућур Елез || Jovana T. Šućur Elez
Владимир И. Ћирић || Vladimir I. Ćirić
Марина И. Путник – Делић || Marina I. Putnik – Delić
Тимеа Хајнал Јафари || Timea Hajnal Jafari
ДОЦЕНТИ
Клара Петковић || Klara Petković
Бојана Благојевић || Bojana Blagojević
Ружица Ждеро Павловић || Ružica Ždero Pavlović
Драгана Стаменов || Dragana Stamenov
Борис Адамовић || Boris Adamović
Светлана Вујић || Svetlana Vujić
Ђорђе Војновић || Đorđe Vojnović
Бојан Војнов || Bojan Vojnov
АСИСТЕНТИ
Јелена Висковић || Jelena Visković
Драгана Маринковић || Dragana Marinković
Драган Радовановић || Dragan Radovanović
Милена Даничић || Milena Daničić
Рада Шућур || Rada Šućur
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Миодраг Д. Димитријевић
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац || Jovan Ž. Crnobarac
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Белић Миливој
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Теодора Фехер || Teodora Feher