Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Драгана Латковић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац
Борис М. Поповић
Белић Миливој
Жарко М. Илин
Љиљана М. Николић
Маја С. Манојловић
Јан Ј. Боћански
Љиљана М. Нешић
Боривој С. Пејић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
Марина И. Путник – Делић
Шеремешић И. Срђан
ДОЦЕНТИ
Ксенија Мачкић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
АСИСТЕНТИ
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро
Борис Адамовић
Светлана Вујић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Бранко Ј. Маринковић
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Перо Ј. Ерић