Бранко Ј. Маринковић

Контакт: 

branko@polj.uns.ac.rs
тел.+381-21-470-731 ; +381-21-4853-200 ; Фаx +381-21-470-731

Картон научног радника:: 
Департман за ратарство и повртарство: