Миодраг Д. Димитријевић

Контакт: 

mishad@polj.uns.ac.rs

тел.:+381-21-458-137 +381-21-4853-211 ; Фаx: +381-21-459-243 ;

Картон научног радника:: 
Департман за ратарство и повртарство: