Оливера Калози || Olivera Kalozi

Контакт: 

olivera.kalozi@polj.edu.rs

+381 21 485 3460

Картон научног радника: 

7095

Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру: