Сандра Бијелић || Sandra Bijelić

Контакт: 

E-mail: sbijelic@polj.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 4853 260

Картон научног радника: 
Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру: