Атила Бездан

Контакт: 

bezdan@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-455-770; +381-21-485-3293; Фаx.: +381-21-455-713;

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::