Мићо Н. Шкорић

Контакт: 

skormi@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-455-770; +381-21-450-794; +381-21-4853-276; Фаx.: +381-21-455-713;

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::