Зорица Б. Срђевић

Контакт: 

srdjevicz@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 410

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::