Зорица Б. Срђевић

Контакт: 

srdjevicz@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-455-713;

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::