Милица Ш. Рајић

Контакт: 

milica@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-455-770;

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::