Бојан М. Срђевић

Контакт: 

bojans@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-4853-337; Фаx.: +381-21-455-713;

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::