Бошко Благојевић

Контакт: 

blagojevicb@polj.uns.ac.rs
тел.:+381-21-455-770; +381-21-485-3222;
Фаx. +381-21-455-713;

Департман за уређење вода: 
Картон научног радника::