2017

Uporedna analiza hemijskog sastava etarskih ulja anisa (Pimpinella anisum L.) i zvezdastog anisa (Illicium verum Hook.)/Comparative analysis of chemical composition of essential oils from aniseed (Pimpinella anisum L.) and star anise (Illicium verum Hook.

Milica Aćimović, Jovana Stanković, Mirjana Cvetković, Biljana Kiprovski, Aleksandra Popović

Kratko saopštenje

Str. 9-15

Pojava kile kupusa (Plasmodiophora brassicae Wornin) na lokalitetu Futog tokom 2016. godine/ Occurrence of clubroot on cabbage (Plasmodiophora brassicae Wornin) in the locality Futog during 2016

Sara Todorić, Slobodan Vlajić, Stevan Maširević, Rade Barać, Nemanja Stošić, Renata Iličić

Kratko saopštenje

Str. 16-21

Uticaj stresnog odgovora posle teljenja na krvnu sliku krava u ranoj laktaciji / Influence of stress response after calving on haematological parameters in cows during early lactation

Marko R.Cincović, Branislava Belić, Jože Starič, Jožica Ježek, Radojica Đoković

Originalni naučni rad

Str. 49-55