Продаја стакларе у економском дворишту

Продаја стакларе у економском дворишту са системом за грејање под инветарним бројем 071007
Понуде послати до 20.1.2020 на адресу:

 

Пољопривредни факултет
Трг доситеја Обрадовића 8
21000 Нови Сад