2016

O objektivnim metodima određivanja težina kriterijuma u višekriterijumskim analizama i optimizaciji / On objective methods for deriving criteria weights in multi-criteria analysis and optimization

Bojan Srđević, Zorica Srđević, Milena Lakićević, Laslo Galamboš

Pregledni rad

Str. 78-86