38 Сукцесивна испорука средстава за одржавање хигијене