ЈАВНИ УВИД: ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ И МАСТЕР РАДОВИ

 

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

Ердевик Јелена
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Знање, ставови и понашање ветеринара у вези са употребом антиботика и антибиотском резистенцијом
Ментор: Проф. др Зорана Ковачевић
Датум: 06.05.2022.
Преузми : Знање, ставови и понашање ветеринара у вези са употребом антиботика и антибиотском резистенцијом

Савовић Катарина
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Птице из мини зооврта као извор цревних бактерија отпорних на антибиотике
Ментор: Проф. др Весна Лалошевић
Датум: 10.05.2022.
Преузми : Птице из мини зооврта као извор цревних бактерија отпорних на антибиотике

 

МАСТЕР РАДОВИ

 

Грба Јована
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Оцена квалитета сперме овна флоуресцентним маркерима
Ментор: Проф. др Саша Драгин
Преузми :  Оцена квалитета сперме овна флоуресцентним маркерима

Ђурић Борислав
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Економски показатељи производње млека на породичним фармама
Ментор: Проф. др Драган Милић
Преузми :  Економски показатељи производње млека на породичним фармама

Марић Валентина
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Стање и тенденције производње воћа у србији
Ментор: Проф. др Мирјана Лукач Булатовић
Преузми :  Стање и тенденције производње воћа у србији

Вратунић Мирјана
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Корови у усеву кукуруза у Деспотову и Чуругу и њихово сузбијање
Ментор: Проф. др Наташа Самарџић
Преузми :  Корови у усеву кукуруза у Деспотову и Чуругу и њихово сузбијање

Константиновић Милка
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Утицај хидролата нане и тимијана на раст гајених и коровских врста
Ментор: Проф. др Милена Попов
Преузми :  Утицај хидролата нане и тимијана на раст гајених и коровских врста

Милић Софија
Студијски програм: Ветеринарска медицина
Тема МАСТЕР рада: Цитопатолошки налаз бриса цервикса и ендометријума старијих касачких кобила
Ментор: Проф. др Ивана Давидов
Преузми :  Цитопатолошки налаз бриса цервикса и ендометријума старијих касачких кобила

Мачкић Милица
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Одређивање остатака пестицида у земљишту голф терена
Ментор: Проф. др Војислава Бурсић
Преузми :  Одређивање остатака пестицида у земљишту голф терена

Лековић Раде
Студијски програм: Воћарство и виноградарство
Тема МАСТЕР рада: Помолошке особине плода питомог кестена (Castanea sativa Mill.) на подручју Скадарског језера
Ментор: Проф. др Сандра Бијелић
Преузми :  Помолошке особине плода питомог кестена (Castanea sativa Mill.) на подручју Скадарског језера

Туршијан Лазар
Студијски програм: Пољопривредна техника
Тема МАСТЕР рада: Пројектовање лабораторијске прскалице за тестирање утицаја радних параметара на рад распрскивача
Ментор: Проф. др Александар Седлар
Преузми :  Пројектовање лабораторијске прскалице за тестирање утицаја радних параметара на рад распрскивача

Шестић Славиша
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Интегрални приступ сузбијању мраморасте стенице (Halyomorpha halys Stål) у засадима Леске и Боровнице
Ментор: Проф. др Александра Коњевић
Преузми :  Интегрални приступ сузбијању мраморасте стенице (Halyomorpha halys Stål) у засадима Леске и Боровнице

Категорија: 
Serbian