Материјали за припрему пријемног испита на Пољопривредном факултету у Новом Саду

Пољопривредни факултет у Новом Саду организује бесплатну наставу за све студијске програме,
као припрему за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија за школску 2022/ 2023. годину.
Датуми бесплатне припремне наставе су 12. и 19. март, 9. и 16. април и 4. јун 2022. године.
Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске студије студијског програма ветеринарске медицине
полажу пријемни испит из предмета биологија и хемија, а на студијским програмима основних академских студија
један испит по избору из предмета: биологија, хемија, математика или економика предузећа о чему се изјашњавају
приликом пријаве на конкурс. За упис на студијски програм ветеринарске медицине лица која у програму средњег
образовања нису имала латински језик исти полажу на Факултету пре полагања пријемног испита.
Додатне информације о упису и студијама можете добити на друштвеним мрежама Факултета.

Serbian