Материјали за припрему пријемног испита на Пољопривредном факултету у Новом Саду

Пољопривредни факултет у Новом Саду организује бесплатну наставу за све студијске програме,
као припрему за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија за школску 2023/2024. годину.
Датуми бесплатне припремне наставе су 11. и 18. март, 8. и 22. април и 3. јун 2023. године.
Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске студије студијског програма ветеринарске медицине
полажу пријемни испит из предмета биологија и хемија, а на студијским програмима основних академских студија
један испит по избору из предмета: биологија, хемија, математика или економика предузећа о чему се изјашњавају
приликом пријаве на конкурс. За упис на студијски програм ветеринарске медицине лица која у програму средњег
образовања нису имала латински језик исти полажу на Факултету пре полагања пријемног испита.
Додатне информације о упису и студијама можете добити на друштвеним мрежама Факултета.

:: Збирка задатака за пријемни испит

Биологија 

Eкономика предузећа 

 

Хемија

 

Maтематика

 

Латински језик

 

Mатематика пријемни испит 2013

Serbian