Материјали за припрему пријемног испита на Пољопривредном факултету у Новом Саду

Пољопривредни факултет у Новом Саду организује бесплатну наставу за све студијске програме,
као припрему за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија за школску 2022/ 2023. годину.
Датуми бесплатне припремне наставе су 12. и 19. март, 9. и 16. април и 4. јун 2022. године.
Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске студије студијског програма ветеринарске медицине
полажу пријемни испит из предмета биологија и хемија, а на студијским програмима основних академских студија
један испит по избору из предмета: биологија, хемија, математика или економика предузећа о чему се изјашњавају
приликом пријаве на конкурс. За упис на студијски програм ветеринарске медицине лица која у програму средњег
образовања нису имала латински језик исти полажу на Факултету пре полагања пријемног испита.
Додатне информације о упису и студијама можете добити на друштвеним мрежама Факултета.

Збирка задатака за пријемни испит

Биологија 
Биологија 1 део 
Биологија 2 део
Биологија 3 и 4 део

 

Eкономика предузећа 
Eкономика предузећа

 

Хемија
Хемија 1 део 
Хемија 2 део
Хемија 3 део
Хемија 4 део

 

Maтематика
Решени задаци из збирке задатака за полагање пријемног испита

Латински језик
Материјал за латински језик

Mатематика пријемни испит 2013
Mатеметика решења пријемног испита 2013
Mатематика пријемни испит 2014
Mатематика решења пријемног испита 2014
Mатематика пријемни испит 2015
Mатематика решења пријемног испита 2015
Mатематика пријемни испит 2016
Mатематика решења пријемног испит 2016
Mатематика пријемни испит 2017
Mатематика решења пријемног испита 2017
Mатематика пријемни испит 2019
Mатематика решења пријемног испита 2019

Serbian