Материјали за припрему пријемног испита на Пољопривредном факултету у Новом Саду

Пољопривредни факултет у Новом Саду организује бесплатну наставу за све студијске програме,
као припрему за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија за школску 2021/ 2022. годину.
Датуми бесплатне припремне наставе су 13. и 20. март, 10. и 17. април и 5. јун 2021. године.
Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске студије студијског програма ветеринарске медицине
полажу пријемни испит из предмета биологија и хемија, а на студијским програмима основних академских студија
један испит по избору из предмета: биологија, хемија, математика или економика предузећа о чему се изјашњавају
приликом пријаве на конкурс. За упис на студијски програм ветеринарске медицине лица која у програму средњег
образовања нису имала латински језик исти полажу на Факултету пре полагања пријемног испита.
Додатне информације о упису и студијама можете добити на друштвеним мрежама Факултета.

Збирка задатака за пријемни испит

Биологија 
Биологија 1 део 
Биологија 2 део
Биологија 3 и 4 део

 

Eкономика предузећа 
Eкономика предузећа

 

Хемија
Хемија 1 део 
Хемија 2 део
Хемија 3 део
Хемија 4 део

 

Maтематика
Решени задаци из збирке задатака за полагање пријемног испита

Латински језик
Материјал за латински језик

Serbian