Правилници

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА У СЕКТОРУ ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

П Р А В И Л Н И К о упису лица којима је престао статус студента на студијске програме основних академских студија, ради наставка школовања

Правилник-о-ближем-уређивању-поступака-јавних-набавки-и-набавки-на-које-се-закон-не-односи

Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката кроз мере и акције подршке промотивним активностима у пољопривреди

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ БОДОВАЊА И БЛИЖИМ МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ДИПЛОМСКОГ РАДА НА ИНТЕГРИСАНИМ СТУДИЈАМА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ