132 Сукцесивна испорука потрошног лабораторијског материјала