ПРАВИЛА ЧИТАОНИЦЕ

ПРАВИЛА ЧИТАОНИЦЕ

 • 1. Читаоницу могу да користе искључиво студенти Пољопривредног факултета.
 • 2. При уласку у читаоницу, студент је дужан да остави ИНДЕКС, а за узврат добија привезак са бројем читаоничког места.
 • 3. Број читаоничког места и број на задуженом привеску морају да се слажу.
 • 4. Студент који задужи читаоничко место има право коришћења тог места у току дана.
 • 5. Привезак са бројем читаоничког места може се задужити сваког радног дана најраније у 8:00 часоваа раздужити најкасније до 19:00 часова истог дана.
 • 6. Уколико се привезак са бројем читаоничког места не раздужи на време, студент је дужан да уплати казну од 500 (петсто) динара на рачун Факултета.
 • 7. Уколико студент изгуби привезак са бројем читаоничког места дужан је да плати надокнаду од 1.000 (хиљаду) динара на рачун Факултета.
 • 8. У читаоници је забрањено остављати било какве личне ствари укључујући и књиге.
 • 9. У читаоници се може остати и после раздуживања читаоничког места до 22:00 часа.
 • 10. Суботом, радно време читаонице је од 8:00 до 14:00 часова и места се не задужују.

- корисне информације за научне раднике (DOI, UDC, ISBN, ISSN, CIP, Impact factor, цитираност…)

  Serbian