КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 57 СТИПЕНДИЈA СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА ШК. 2016/2017. ГОДИНУ

На основу члана 7. Правилникa о коришћењу средстава Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду и Одлуке Савета Фонда о расподели новчаних средстава намењених за стипендије у школској 2016/2017. години, Одбор Фонда расписује
Конкурс
Пријавни лист

Категорија: 
Serbian