Јавни увид: дипломски радови иас вм и мастер радови

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

Белић Марија
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Пролив телади, етиологија, клиничка слика, терапија
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Датум: 08.02.2023.
Преузми :  Пролив телади, етиологија, клиничка слика, терапија

 

МАСТЕР РАДОВИ

 

Дапчевић Миња
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Изолација и карактеризација бактерија промотора раста из ризосфере дивљих лековитих биљака
Ментор: проф др.Тимеа Хајнал Јафари
Преузми :  Изолација и карактеризација бактерија промотора раста из ризосфере дивљих лековитих биљака

Ноеми Чузди
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада:  Утицај исхране на садржај лактозе у млеку холштајн-фризијске расе говеда
Ментор: Доц. др Мирко Ивковић
Преузми :  Утицај исхране на садржај лактозе у млеку холштајн-фризијске расе говеда

Лаловић Миломир
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Утицај замене сунцокретове сачме протектираном уреом на принос и састав млека
Ментор: Доц. др Мирко Ивковић
Преузми :  Утицај замене сунцокретове сачме протектираном уреом на принос и састав млека

Категорија: 
Serbian