ЈАВНИ УВИД: ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ И МАСТЕР РАДОВИ

 

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

Мишковић Мирослав
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Клиничке и патоанатомске промене код туберкулозе говеда
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Датум: 22.02.2022.
Преузми : Клиничке и патоанатомске промене код туберкулозе говеда

Бабић Војислав
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Стоматитис говеда
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Датум: 22.02.2022.
Преузми : Стоматитис говеда

Станишљевић Kaтарина
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Хемијски састав и хигијенска исправност овчијег млека
Ментор: Проф. др Марија Пајић
Датум: 10.02.2022.
Преузми : Хемијски састав и хигијенска исправност овчијег млека

Живковић Небојша
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Ефикасност левамизола против желудачно-цревних стронгилида оваца резистентних на ивермектин
Ментор: доц. др Станислав Симин
Датум: 21.01.2022.
Преузми : Ефикасност левамизола против желудачно-цревних стронгилида оваца резистентних на ивермектин

Софренић Александар
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Антибиотска резистенција Staphylococcus aureus и Streptococcus spp. код крава са дијагностикованим маститисом
Ментор: Проф. др Зорана Ковачевић
Датум: 14.12.2021.
Преузми : Антибиотска резистенција Staphylococcus aureus и Streptococcus spp. код крава са дијагностикованим маститисом

Перишић Никола
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Примена фармацеутских формулација за индукцију еструса код куја
Ментор: Проф. др Зорана Ковачевић
Датум: 09.12.2021.
Преузми : Примена фармацеутских формулација за индукцију еструса код куја

Пушин Виктор
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Здравствени статус крава и телади у постпарталном периоду
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Датум: 21.11.2021.
Преузми : Здравствени статус крава и телади у постпарталном периоду

Суботин Зорана
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Утицај субклиничких маститиса на промену параметара млека
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Датум: 12.11.2021.
Преузми : Утицај субклиничких маститиса на промену параметара млека

Ножица Исидора
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Утицај резидуа антибиотика у млеку на резултат јогуртне пробе
Ментор: Проф. др Марија Пајић
Преузми : Утицај резидуа антибиотика у млеку на резултат јогуртне пробе

Гарић Бранислав
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Маститиси код оваца
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Преузми : Маститиси код оваца

Јовичић Милица
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Пуерперална пареза, етиологија, клиничка слика и терапија
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Преузми : Пуерперална пареза, етиологија, клиничка слика и терапија

Козић Сретко
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Кетоза крава, етиологија, Клиничка слика и терапија
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Преузми : Кетоза крава, етиологија, Клиничка слика и терапија

Шиљкут Лара
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Колистин - употреба, значај и појава резистенције
Ментор: Проф. др Весна Лалошевић
Преузми : Колистин - употреба, значај и појава резистенције

Кадо Јулиа
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Брзина учења код коња приликом примене позитивног и мешовитог поткрепљења
Ментор: Проф. др Марија Пајић
Преузми : Брзина учења код коња приликом примене позитивног и мешовитог поткрепљења

 

МАСТЕР РАДОВИ

 

Васиљев Милица
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Одређивање полувремена разградње инсектицида пирипроксифена у плодовима брескве
Ментор: Проф. др Сања Лазић
Преузми :  Одређивање полувремена разградње инсектицида пирипроксифена у плодовима брескве

Кузмановић Милица
Студијски програм: Гајење њивских биљака
Тема МАСТЕР рада: Реакција озимих сорти пшенице на прихрањивање азотом и густину сетве
Ментор: Проф. др Горан Јаћимовић
Преузми :  Реакција озимих сорти пшенице на прихрањивање азотом и густину сетве

Врачевић Слађана
Студијски програм: Гајење њивских биљака
Тема МАСТЕР рада: Управљање ризицима у воћарској и виноградарској производњи у Србији
Ментор: Проф. др Тодор Марковић
Преузми :  Управљање ризицима у воћарској и виноградарској производњи у Србији

Категорија: 
Serbian