ЈАВНИ УВИД: ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ И МАСТЕР РАДОВИ

 

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

Живковић Небојша
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Ефикасност левамизола против желудачно-цревних стронгилида оваца резистентних на ивермектин
Ментор: доц. др Станислав Симин
Датум: 21.01.2022.
Преузми : Ефикасност левамизола против желудачно-цревних стронгилида оваца резистентних на ивермектин

Софренић Александар
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Антибиотска резистенција Staphylococcus aureus и Streptococcus spp. код крава са дијагностикованим маститисом
Ментор: Проф. др Зорана Ковачевић
Датум: 14.12.2021.
Преузми : Антибиотска резистенција Staphylococcus aureus и Streptococcus spp. код крава са дијагностикованим маститисом

Перишић Никола
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Примена фармацеутских формулација за индукцију еструса код куја
Ментор: Проф. др Зорана Ковачевић
Датум: 09.12.2021.
Преузми : Примена фармацеутских формулација за индукцију еструса код куја

Пушин Виктор
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Здравствени статус крава и телади у постпарталном периоду
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Датум: 21.11.2021.
Преузми : Здравствени статус крава и телади у постпарталном периоду

Суботин Зорана
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Утицај субклиничких маститиса на промену параметара млека
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Датум: 12.11.2021.
Преузми : Утицај субклиничких маститиса на промену параметара млека

Ножица Исидора
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Утицај резидуа антибиотика у млеку на резултат јогуртне пробе
Ментор: Проф. др Марија Пајић
Преузми : Утицај резидуа антибиотика у млеку на резултат јогуртне пробе

Гарић Бранислав
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Маститиси код оваца
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Преузми : Маститиси код оваца

Јовичић Милица
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Пуерперална пареза, етиологија, клиничка слика и терапија
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Преузми : Пуерперална пареза, етиологија, клиничка слика и терапија

Козић Сретко
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Кетоза крава, етиологија, Клиничка слика и терапија
Ментор: Проф. др Миодраг Радиновић
Преузми : Кетоза крава, етиологија, Клиничка слика и терапија

Шиљкут Лара
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Колистин - употреба, значај и појава резистенције
Ментор: Проф. др Весна Лалошевић
Преузми : Колистин - употреба, значај и појава резистенције

Кадо Јулиа
Студијски програм: Ветеринарска медицина (интегрисане студије)
Тема ДИПЛОМСКОГ рада: Брзина учења код коња приликом примене позитивног и мешовитог поткрепљења
Ментор: Проф. др Марија Пајић
Преузми : Брзина учења код коња приликом примене позитивног и мешовитог поткрепљења

 

МАСТЕР РАДОВИ

 

Граховац Милица
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Пејзажно уређење зелених површина дуж саобраћајнице булевара Европе у Новом Саду
Ментор: Проф. др Милена Лакићевић
Преузми :  Пејзажно уређење зелених површина дуж саобраћајнице булевара Европе у Новом Саду

Прица Жељка
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Пејзажна реконструкција жупанијског парка у Сомбору
Ментор: Проф. др Милена Лакићевић
Преузми :  Пејзажна реконструкција жупанијског парка у Сомбору

Категорија: 
Serbian