46 Сукцесивна испорука потрошног лабораторијског материјала