ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Студијски програм Воћарство и виноградарство , Наставни план, 2014.

Година студија Назив предмета П В ЕСПБ
I. ГОДИНА
I II 60
1
Хемија
4+3   6
2
Принципи економије
3+2   6
3
Микробиологија
3+2   6
4
Изборни блок 1 (изборни предмет 1 и 2)
2+2   6
5
Метеорологија
3+2   6
Укупно:
  15+11   30
6
Социологија
  2+1 5
7
Изборни блок 2 (изборни предмет 3 и 4)
  2+2 6
8
Ботаника
  4+3 7
9
Педологија
  4+2 6
10
Биохемија биљака
  3+3 6
Укупно:
    15+11 30
II. ГОДИНА
III IV 60
11
Агрохемија
3+2   6
12
Физиологија биљака
4+3   7
13
Генетика
3+2   6
14
Агроекологија
3+2   5
15
Изборни блок 3 (изборни предмет 5, 6 и 7)
2+2   6
Укупно:
  15+11   30
16
Наводњавање
  3+2 6
17
Биологија воћака
  4+3 6
18
Биологија винове лозе
  4+2 5
19
Тржиште и маркетинг
  2+2 5
20
Изборни блок 4 (изборни предмет 8,9 и 10)
  2+2 6
 
Радна пракса
    2
Укупно:
    15+11 30
III. ГОДИНА
V VI 60
21
Машине у воћарству и виноградарсву
4+2   7
22
Пестициди воћака и винове лозе
2+1   5
23
Болести и штеточине воћака и винове лозе
4+2   6
24
Расадничка производња
4+2   6
25
Изборни блок 5 (изборни предмет 11,12 и 13)
2+2   6
Укупно:
  16+9   30
26
Гајење воћака
  4+3 6
27
Гајење винове лозе
  4+3 5
28
Пчеларство
  2+2 5
29
Посебно воћарство 1
  3+2 5
30
Изборни блок 6 (изборни предмет 14,15 и 16)
  2+2 6
 
Производна пракса
    3
Укупно:
    15+12 30
IV. ГОДИНА
VII VIII 60
31
Опште оплемењивање воћака
4+2   6
32
Посебно воћарство 2
4+2   6
33
Ампелографија и селекција винове лозе
4+2   6
34
Статистика
2+2   6
35
Интегрална и органска производња воћа и грожђа
2+2   6
Укупно:
  16+10   30
36
Посебно воћарство 3
  3+2 3
37
Специјално оплемењивање воћака
  4+2 3
38
Берба и чување воћа и грожђа
  4+3 3
39
Сорте винове лозе
  4+3 3
40
Технолошко-организациона пракса
    3
 
Завршни рад
    15
Укупно:
    15+9 30

Изборни предмети:

Година студија Назив изборних предмета I II III IV V VII ЕСПБ
Предмети изборног блока 1.
             
1
Математика
2+2           5
2
Примењена математика
2+2           5
Предмети изборног блока 2.
             
3
Информатика
  2+2         5
4
Примењена информатика
  2+2         5
Предмети изборног блока 3.
             
5
Лековито, ароматично и зачинско биље
  2+2       6
6
Дендрологија II
 
  2+2       6
7
Енглески језик 1
 
  2+2       6
Предмети изборног блока 4.
             
8
Цвећарство
      2+2     6
9
Калкулације
      2+2     6
10
Геодезија
      2+2     6
Предмети изборног блока 5.
             
11
Енглески језик 2
        2+2   6
12
Сушење и дорада воћа и грожђа
        2+2   6
13
Примарна прерада воћа и грожђа
        2+2   6
Предмети изборног блока 6.
             
14
Вирозе воћака и винове лозе
          2+2 6
15
Гајење алтернативних њивских култура
        2+2 6
16
Култура ткива у хортикултури
          2+2 6
Serbian
Студијски програми: