Физиологија и патофизиологија метаболизма крава у перипарталном периоуду

Аутори: 
ЂОКОВИЋ Д. РАДОЈИЦА
ЦИНЦОВИЋ МАРКО
БЕЛИЋ БРАНИСЛАВА
Тип Публикације: 
Уџбеник