Доношење олуке о усвајању измена и допуна студијског програма докторских студија ветеринарска медицина