130 Систем за дигитализацију РТГ кабинета Ветеринарске клинике Департмана за ветеринарскиу медицину, систем за компјутерску радиографију