112 Опрема за апарат за ултра звучно мерење дебљине леђне сланине (Крауткрамер)