99 Услуге одржавања информационог система, по партијама